Despre proiect

 

 

 

 

 

 

 

 

Perioada de desfășurare: 01.12.2021 – 31.05.2023
Parteneri- furnizori de formare:

1. Lambda Twelve IKE, Voula, Grecia

2. DOMSpain, Reus, Spania

 

Obiectiv general:
Dezvoltarea asociației pe termen mediu prin transformare digitală și oferirea de servicii de calitate adulților din comunitate care au nevoie de sprijin și îndrumare și celor care doresc să continue să se dezvolte prin învățare.

Obiective specifice:
O1. Dezvoltarea abilităților de utilizare a resurselor educaționale digitale deschise ale formatorilor și membrilor, asigurarea tranziției asociației spre educația digitală;
O2. Îmbunătățirea abilităților de formare și dezvoltarea capacităților creatoare a formatorilor asociației în educația adulților, creșterea capacității operaționale a asociației la nivel local.

Grup țintă:
- beneficiari direcți ai mobilităților de formare: 10 membri și voluntari ai Asociației Learn&Vision,
- beneficiari indirecți: membri, voluntari și colaboratori ai Asociației Learn&Vision, adulți participanți la activitățile și cursurile asociației.


Mobilitățile de formare europene:
Flux 1: E-Learning methodologies: effective Blended Learning, e-Learning, LMS technologies, Educational Technology for an engaging and motivating learning experience in distance learning, Instructional Design

Flux 2: Effective and Innovative Techniques to Enhance Creativity in Non-Formal and Informal Education of Adults

 

Website: https://reinovalv.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/asociatia.learnandvision