Proiectul de cooperare și schimb de bune practici Erasmus + Literația în Familie funcționează! Reprezintă cu certitudine o reușită pentru echipa de cercetători și formatori ai Asociației Learn&Vision. Rezultatele proiectului s-au bucurat de numeroase aprecieri. Este o experiență care a dat roade în toate domeniile de activitate: management de proiect, cooperare, cercetare, formare, propuneri de soluții la problemele comunității.

    Tema principală a proiectului este enunțată în titlu: literația pentru familie. Alegerea temei a fost făcută ca urmare a observării unei realități: influența hotărâtoare pe care abilitățile de literație le au asupra reușitei școlare a copiilor, a integrării sociale a acestora. Rolul și atitudinea familiei în ceea ce privește crearea unui mediu literat, propice învățării și abordarea timpurie a educației influențează hotărâtor evoluția copiilor.

    Asociația Learn&Vision a propus tema partenerilor locali, Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”, și europeni, din Kranj, Slovenia, Skopje Macedonia de Nord, Razlog, Bulgaria și Tadim, Portugalia realizarea unui parteneriat cu scopul identificării de soluții pentru a spori accesul copiilor din medii dezavantajate la o educație de calitate. Parteneriatul se caracterizează prin diversitatea contextului cultural. Obiectivele propuse pentru atingerea acestui scop au avut o proiectare care a asigurat coerență și calitate în realizare.

    Astfel, pe baza unei analize comparative, au fost identificate bune practici de literație în țările partenere (O1).  Au fost definite competențele profesionale pentru  un profil ocupațional nou, ”Facilitator de literație în familie” (O2). A fost dezvoltat cursul de formare profesională pentru facilitatori (curriculum, metodologie, materiale de învățare) (O3). Facilitatorii formați au proiectat programe de literație, pilotate în familie cu o contribuție de seamă în conturarea unui nivel științific ridicat. Realizarea obiectivelor a fost completată de traducerea în limbile țărilor participante a rezultatelor proiectului și asigurarea accesului liber prin diferite modalități.

    Rezultatele intelectuale ale proiectului au fost intens diseminate și au stat la baza altor proiecte și activități cu precădere în mediul rural, la dezvoltarea rețelei de parteneri și nu în ultimul rând la creșterea încrederii membrilor Asociației Learn&Vision în potențialul acesteia.