Asociația Learn&Vision (ALV) este o asociație profesională din domeniul educației, creată în 2010 din  inițiativa Simonei Bernat, presedinte fondator impreuna cu un grup de profesori încrezători în viitor.

 

Misiunea
Existăm ca să punem cunoaşterea rezultată din documentare şi cercetare în slujba celor care doresc să înveţe permanent sub formă de cursuri, consultanţă şi publicaţii.
Scopul asociației este de a promova, prin susținere și alte forme, valoarea învățării, din copilărie până la stadiul de vârstnic.
Obiectivul strategic este definit astfel: creșterea graduală (kaizen), calitativă și cantitativă; realizarea vizibilității în comunitate prin promovarea constantă a activităților inițiate și implementate de ALV.


Domeniile științifice ale ALV sunt:
• Învățare intergenerațională și pentru familie;
• Management școlar și asigurarea calității;
• Competențe cheie / transversale în învățare pe tot parcursul vieții;
• Educație non-formală;
• Incluziune și educație interculturală;
• Practica reflexivă;
• Abilități de gândire de ordin superior.