Menu

 

 

 

downloadFamily Literacy Works!, proiectul Erasmus + desfășurat de Asociația Learn&Vision din octombrie 2016 până în martie 2019 a avut ca temă principală literația pentru familie. Alegerea temei a fost făcută ca o continuitate, la alt nivel, a experiențelor asociației în materie de literație și mai ales ca urmare a observării unei realități: influența hotărâtoare pe care abilitățile de literație le au asupra reușitei școlare a copiilor, a integrării sociale a acestora. Rolul și atitudinea familiei în ceea ce privește crearea unui mediu literat, propice învățării și educația timpurie se află printre factorii care contribuie major la depășirea amenințărilor de excluziune socială și sărăcie.

Scopul proiectului a fost sprijinirea familiilor pentru formarea abilităților de literație prin susținerea lecturii în vederea sporirii accesului copiilor din medii dezavantajate la o educație de calitate.

Obiectivele propuse au fost realizate prin abordare coerentă și activități de calitate. Astfel pe baza unei analize comparative au fost identificate bune practici de literație în țările partenere(O1). Au fost definite competențele profesionale pentru un profil ocupațional nou, ”Facilitator de literație în familie” (O2). A fost dezvoltat cursul de formare profesională pentru facilitatori( curriculum, metodologie, materiale de învățare) ( O3). Facilitatorii formați au proiectat programe de literație pilotate în familii . Analiza eficienței pilotării programelor de literație în familie, prin diferite metode, a suplinit componenta de cercetare, eliminată din aplicația de proiect. Majoritatea cursanților au manifestat interes pentru rolul de facilitator- specialist în literație. Toate obiectivele au fost însoțite de metodologii care au contribuit la o unitate de viziune, integrare a diferențelor culturale. Dezbaterile din cadrul reuniunilor de proiect au avut de asemenea un rol important în atingerea obiectivelor asumate, în respectarea standardelor de calitate. Un rol important în realizarea designului cursului pentru facilitatorii de literație în familie a avut activitatea de Learning/Teaching/Training Activities, cu nivel științific ridicat din Portugalia, februarie 2018.

Obiectivele au fost finalizate prin rezultatele proiectului:

1. Analiza comparativă a bunelor practici de literație în familie în Bulgaria, Macedonia, Portugalia, România, Slovenia este un raport redactat pe baza unei metodologii de cercetare care propune colectarea datelor pentru analiza comparativă cu ajutorul unui chestionar prvind programele de literație din țările participante, scopul , durata, publicul țintă, caracteristicile, sursele de finanțare și impactul acestora; identificarea și prezentarea a șase bune practici de literație în familie, una pentru fiecare țară, două pentru România, una pentru fiecare partener.

2. Occupational profile of Family Literacy Facilitator este cel de-al doilea rezultat al proiectului. Acest produs intelectual a fost realizat pe baza analizei comparative a bunelor practici ca premisă a recunoașterii profilului în toate țările participante la proiect. O condiție asumată prin proiect, îndeplinită de asemenea a fost armonizarea profilului cu European Qualifications Framework pentru creșterea șanselor de validare pe piața muncii.

3. Program de formare pentru facilitatorul de literație în famile

Curriculum-ul se bazează pe Profilul ocupațional al facilitatorului de literație în familie și conține 6 domenii de competență profesională ale facilitatorului de literație în familie: Competența profesională în literație, pedagogie și andragogie, facilitarea, organizare, competențe în relațiile interpersonale și sociale, dezvoltare personală.

La cursul de formare al facilitatorilor de literație în familie au participat 111 persoane din 5 țări. Aceștia au livrat și pilotat programe pentru 608 copii și adulți, multe dintre ele din categorii defavorizate. La activitățile desfășurate pe parcusul proiectului au participat, față în față sau on line un număr de 3102 persoane. Vizibilitatea proiectului s-a realizat prin activitățile de multiplicare.

Noutatea proiectului constă în faptul că adună rezultatele într-un pachet eficient în contexte naționale diferite, elemente care definesc profilul occupational al facilitatorului de literație în famile, abilitățile și competențele realizate prin curriculum.