Menu

 

 

 

ȚINTE STRATEGICE 2017 – 2020

1. Consolidarea capacitatii ALV de a contribui la realizarea masei critice pentru educatie de calitate
- Creșterea implicării membrilor ALV
- Definirea ariei și creșterea ofertei de consultanță a ALV
- Realizarea unei oferte atractive de cursuri pentru cadre didactice / comunitate
- Identificarea unor parteneri eligibili pentru scrierea de proiecte
- Actualizarea ofertei ALV pentru comunitate
- Atragerea unor invitați / participanți importanți la edițiile anuale ale conferinței ALV
- Oferirea pentru cadrele didactice a unor oportunități atractive de dezvoltare profesională / personală
- Realizarea unei publicitati mai atractive, utilizarea potentialului creativ al membrilor ALV
2. Promovarea de politici educationale fundamentate pe cercetare
- Activitatea în cadrul Coaliției CALIEDU
- Implicare în acțiunile propuse în cadrul Coaliției CALIEDU
- Promovarea educatiei de calitate prin elaborarea de politici publice bazate pe cercetare/ prin realizarea de cercetari care sa fundamenteze politicile publice si punerea lor la dispozitia decidenților
2. Dezvoltarea organizațională a ALV
- Implicarea ALV în derularea unor cercetări propuse de Coaliția CALIEDU (dacă e cazul)
- Elaborarea și aprobarea Regulamentului Intern al ALV
- Elaborarea și aprobarea Codului Etic al membrilor ALV
3. Cresterea capacitatii de PR&fund-raising pentru sustinerea financiara a activitatilor ALV
- Publicarea / reeditarea unor materiale utile a căror comercializare vizează și atragerea de fonduri pentru ALV
- Obținerea de finanțări pentru dezvoltarea organizatională a ALV
- Atragerea de sustinatori/sponsori pentru ALV
- Strângerea cotizației anuale de 2%
- Fidelizarea sponsorilor