Menu

 

 

 

Din Statutul ALV
Art. 34 Atribuțiile Consiliului Director :
- convoacă AG ;
- aprobă primirea de noi membri asociați precum și retragerea din Asociație ;
- aplică și revocă sancțiunile de avertisment și suspendare ;
- stabilește și modifică cuantumul cotizațiilor;
- adoptă sau aprobă orice alte măsuri necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor statutului, hotărârilor AG sau propriilor hotărâri ;
- încheie acte juridice în numele și pe seama Asociației ;
- poate elabora un Regulament de ordine interioarăde funcționare ;
- CD este răspunzător de procurarea și buna folosire a fondurilor ;
- prezintă AG raportul de activitate pe perioada anterioară și asigură punerea în executare a hotărârilor acesteia, executarea bugetului de venituri și cheltuieli , bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor Asociației pe anul viitor ;
2/3 din membrii CD pot să demită președintele înainte de expirarea mandatului acestuia. În acest caz au obligația de a desemna un președinte interimar si să convoace în terman de o lună AG pentru alegerea președintelui
Simona Bernat – președinte fondator

Consiliul director ALV 2018- 2019
Aurelia Câmpean
Silvia Ținică
Ileana Iepure
Ana-Maria Moldovan
Anca Pană – cenzor

În scopul realizării obiectivelor specifice derivate din obiectivul strategic, asociația coordonează, implementează și administrează programe, proiecte și alte activități care promovează învățarea în toate stadiile vieții și în diferite contexte: cursuri, conferințe, seminarii, ateliere, dezbateri publice, mese rotunde, campanii de informare si sensibilizare, lobby, susținere, promovare, publicații, scriere si implementare de proiecte etc.