Menu

 

 

 

Asociația Learn&Vision (ALV) este o asociație profesională din domeniul educației, creată în 2010.

Scopul asociației este de a promova, prin lobby, susținere si alte forme, valoarea învățării, din copilărie până la stadiul de vârstnic.

Obiectivul strategic este definit astfel: creșterea graduală (kaizen), calitativă și cantitativă; realizarea vizibilității în comunitate prin promovarea constantă a activităților inițiate și implementate de ALV.

Domeniile științifice ale ALV sunt:

  • Învățare intergenerațională și pentru familie;
  • Management școlar și asigurarea calității;
  • Competențe cheie / transversale în învățare pe tot parcursul vieții;
  • Educație non-formală;
  • Incluziune și educație interculturală;
  • Practica reflexivă;
  • Abilități de gândire de ordin superior.