Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art.6 Asociația are scop social, următoarele:

Asociaţia susține, încă de la înființare și continuă în etapa actuală, următoarele  valori: învăţarea continuă, pasiunea pentru cunoaştere, creativitatea, viziunea şi le extinde către societatea civilă.

Scopul Asociaţiei Learn&Vision este de a promova, prin lobby, susţinere şi alte forme, valoarea învăţării în viaţa fiinţelor umane, din copilărie până la stadiul de vârstnic. Învăţarea are loc permanent, de-a lungul întregii vieţi, în orice context şi este activitatea umană fundamentală.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

 - promovarea învăţării în rândul adulţilor atât cei care au ieşit deja din sistemul formal de învăţare cât și cei din mediile profesionale, pentru menţinerea, diversificarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor;

- sensibilizarea grupurilor de sprijin cheie pentru realizarea scopurilor Asociaţiei: profesori şi educatori din sistemul de învăţământ şi din afara acestuia (cadre didactice, formatori, consultanţi,  mentori, supervizori, maiştri instructori, etc), evaluatori, factori de decizie, autorităţi locale şi guvernamentale, angajatori, specialişti  în resurse umane, etc.;

- formarea şi informarea cadrelor didactice şi a liderilor din sistemul de învăţământ;

- promovarea activităţilor extracurriculare şi a abordărilor trans şi interdisciplinare în educaţia formală realizată în instituţiile de învăţământ;

- promovarea introducerii de conţinuturi de tip a învăţa să înveţi în curriculumul şcolar;

- introducerea şi formarea părinţilor pentru a oferi sprijin adecvat copiilor lor în învăţare;

- informarea şi formarea grupurilor dezavantajate şi cu risc de excluziune socială (copii şi adulţi cu venit redus, copii cu cerinţe educative speciale, adulţi cu dizabilităţi, copii şi adulţi fără adăpost, copii din orfelinate, vârstnici etc);

- promovarea activităţilor de prevenire şi de combatere a analfabetismului funcţional în rândul grupurilor de risc şi nu numai;

- promovarea importanţei şi formarea de abilităţi de bază (citit-scris, abilităţi civice, economice, de comunicare şi exprimare, respect de sine şi pentru ceilalţi, noile tehnologii de informare şi comunicare (TIC), educaţie culturală etc)

- promovarea dezvoltării personale armonioase, într-o abordare educaţională a fiinţei umane ca un întreg,  cu nevoi de dezvoltare fizice, emoţionale, mentale şi spirituale.

 

Pentru a realiza aceste scopuri şi obiective, Asociaţia va coordona, administra programe, proiecte şi activităţi care promovează învăţarea în toate stadiile vieţii şi în orice context: cursuri, conferinţe, seminarii, ateliere, dezbateri publice, mese rotunde, campanii de informare şi sensibilizare, lobby, susţinere, promovare, publicaţii, scriere şi implementare de proiecte etc.

Asociaţia va conduce, va coordona şi va sprijini şi alte programe şi activităţi pe care Consiliul Director (CD) le va considera potrivite pentru promovarea intereselor şi obiectivelor asociaţiei.

Pentru sprijinirea obiectivelor mai sus menţionate, Asociaţia va accepta sprijin material şi financiar atât de la persoane fizice cât şi de la persoane juridice sau de la subdiviziunile acestora, pentru a putea realiza programele şi activităţile sale.