Contribuie cu 3,5% la promovarea activităților dedicate educației adulților!

 

Asociatia Learn&Vision (ALV) a fost creată în anul 2010 cu scopul de a promova și susține învățarea continuă în rândul adulților care au ieșit din sistemul formal de învățare.

Din 2018, contribuabilii pot opta pentru a redirecționa 2% lunar din impozitul pe venitul din salarii către organizațiile non-profit. Aprobarea a venit prin Ordonanța de urgență nr. 18/2018.

Opțiunea se exercită în scris de către contribuabil și se aplică începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor aferente lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator. Opțiunea poate rămâne valabilă pentru cel mult 2 ani fiscali consecutivi.  

Direcţionează 3,5% din impozitul pe venitul global sau lunar pentru activităţile Asociaţiei Learn&Vision, participând astfel activ prin implicare și responsabilitate civică.

Mulțumim!

 

Descarcă:

CERERE PRIVIND DESTINAŢIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5 % DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT