Menu

 

 

 

 • FAMILY LITERACY WORKS!

  ERASMUS+, acţiunea-cheie 2, proiect strategic de educaţie a adulţilor
  Asociaţia Learn&Vision Cluj-Napoca, desfășoară de la 1 octombrie 2016, în calitate de coordonator, implementarea proiectului FAMILY LITERACY WORKS! Este un proiect ERASMUS+, acţiunea–cheie 2, proiect strategic de educaţie a adulţilor care se va derula pe parcursul a 30 de luni.
  Parteneriatul este constituit din instituţii/ organizaţii private şi publice: Evrocentar Obuchenie I Partnnyorstvo 21 Vek EOD (Bulgaria), Atrupament de Escolas Trigal Santa Maria ( Portugalia), Biblioteca Judeţeanӑ “Octavian Goga” (Cluj-Napoca), Training Center C.E.S. (Macedonia) şi Mestna Knjiznica Kranj (Slovenia).
  Prin proiect, partenerii îşi propun sӑ realizeze urmӑtoarele activitӑţi şi produse intelectuale:
  • analiza comparativӑ a preocupӑrilor şi practicilor de literaţie pentru familie în cele 5 ţӑri participante.
  • profilul ocupaţional al facilitatorului de literaţie pentru familie, pornind de la European Qualifications Framework şi ţinȃnd cont de specificul şi particularitӑţile fiecӑrei ţӑri .
  • curriculum şi materiale de învӑţare, luȃnd în considerare profilul ocupaţional şi specificul fiecӑrei ţӑri
  • pilotarea curriculum-ului şi a materialelor de învӑţare în cele 5 ţӑri
  • formarea unui nucleu de facilitatori de literaţie pentru familie în fiecare dintre tӑrile membre ale parteneriatului care sӑ asigure apoi sustenabilitatea naţionalӑ a proiectului.
  Pe parcursul perioadei de implementare vor fi organizate întȃlniri internaţionale de proiect, un eveniment de formare şi activitӑţi naţionale de diseminare.

  113

  CURSUL PENTRU FACILITATORII DE LITERAȚIE PENTRU FAMILIE

  Facilitator pentru literație în familie

  În perioada de diseminare, foarte mulți colegi au răspuns la invitația echipei de proiect Family Literacy Works! și s-au înscris la cursul pentru Facilitatori pentru Literația în Familie. Cursul a fost elaborat de o echipă multiculturală și multidisciplinară (traineri, psihologi, bibliotecari, profesori de limba română, franceză, informatică, matematică). El este bogat în informație nouă, actualizată, prezentată atractiv, cu accent serios pe autocunoaștere/autoreflecție/dezvoltare personală.
  Trainingul oferă prilejul pentru activități de calitate, pentru cunoaștere, cultivarea relațiilor, optimizare profesională și personală, antrenarea relaționării optime cu sine și cu lumea.
  Interesul mare pe care participanții l-au manifestat în acest proiect sperăm că se concretizează în programe eficiente pentru familie și cât mai mulți copii cititori.
  Cursul este conceput pe șase module, după cum urmează :
  Modulul I. Domeniul profesional al literației în familie
  A avut drept obiectiv clarificarea conceptului de literație, privit atât diacronic cât și sincronic, a diferitelor tipuri și niveluri de literație, a prezentării unor modele de literație în familie și realizarea de activități practice de dezvoltare a literației.
  Modulul II, Pedagogie și andragogie
  S-a axat pe realizarea diferențelor dintre modelul pedagogic și cel andragogic, pentru înțelegerea principiilor andragogiei care să-i ghideze pe cei care, în calitate de facilitator, mentor, formator, lucrează cu adulții.
  Modulul III, Facilitarea, descoperirea domeniului facilitării, a rolului și competențelor facilitatorului, cel care prin activitatea sa, face ca o acțiune sau un proces să devină ușor sau mai ușor si
  Modulul IV, Organizarea, importanta pentru procesul de planificare a atelierelor de literație în familie, alegerea metodelor care stimulează creativitatea, dar și atentia care trebuie acordata aspectelor care influențează facilitatea, inclusiv anticiparea unor situații provocatoare.
  Modulul V, Relații interpersonale și sociale 
  Modulul VI, Dezvoltare personală.

  cd4 Medium

 • LITERACY CUBED – Focus on Roma Families/ “LIT3”543068-LLP-1-2013-1-RO-KA1-KA1MPR. Parteneriatul este constituit din 5 organizații din 4 țări (România, Regatul Unit, Muntenegru şi Slovacia), şi 6 parteneri asociați, din care 5 sunt ONG-uri pentru romi. Scop: LIT3 urmăreşte să promoveze literația pentru familie (LF) (lectură şi sănătate) în comunitățile de romi, ca modalitate de a creşte nivelul de succes al elevilor romi în educație. În acest scop proiectul dezvoltă şi testează un program coerent de LF care ținteşte 3 generații: copii, părinți și bunici; elaborează o politică europeană de LF, fundamentată pe constatări științifice; implică grupuri de interes cheie în elaborarea unor strategii locale de implementare a politicilor şi programelor de LF.
 • Proiectul LIT3 a avut 4 pachete de implementare: cercetare şi politică; implicarea grupurilor de interes; dezvoltarea programului de LF (lectură şi sănătate); pilotarea programului de LF. Prin proiect ,48 de copii romi de şcoală primara din 4 şcoli (2 din România, 1 din Muntenegru şi 1 din Slovacia) si 72 de adulți (părinții şi bunicii copiilor) îşi vor dezvolta abilitățile de literație urmând activități de tip atelier pe durata 48 de ore. 48 de elevi de şcoală gimnazială vor acționa ca prieteni de lectură pentru copii romi. Trei grupuri de lucru locale ale factorilor de interes vor dezvolta strategii locale sub îndrumarea echipei de proiect. 170 de cabinete medicale au primit pliante care promovează educația pentru sănătate în comunitățile de romi. Durata proiectului: 1 decembrie 2013 – 30 noiembrie 2015. Buget total de 290.400 EUR din care 55.387 EUR pentru ALV.

 

Consultanță

                La solicitarea școlilor, pe teme de management și calitatea educației.